Filozofia

Obraz i polityka firmy

Chcemy zaoferować naszym klientom rozwiązania do zarządzania miejscami parkingowymi i systemy do automatycznego tankowania,
które sprawią że kontrolowany przez nie proces biznesowy będzie prostszy i bardziej wydajny.

Jednocześnie chcemy działać profesjonalnie i być etyczni. Oznacza to, że traktujemy naszych klientów, partnerów i naszych pracowników
sprawiedliwie i z szacunkiem.

Nasze zasady:

Sukces! Chcemy sukcesu tak jak wiele innych firm. Jednak nazwanie sukcesu naszym jedynym celem byłoby zbyt ograniczone. W Hectronic jasno zdefiniowaliśmy zasady i cele, które są podstawą działania każdego pracownika a tym samym kształtują działanie całego przedsiębiorstwa. Normy społeczne i przepisy prawne stanowią przy tym fundament.

Nasz strategiczny cel jest zawsze skierowany na to, czego chcą klienci. Klient jest miarą jakości naszych produktów, procesów i usług. Kładziemy szczególny nacisk na ścisłą współpracę i traktujemy naszych klientów jak naszych partnerów. Podsumowując: usatysfakcjonowani klienci to świadectwo wartości naszej pracy.

Jeśli myślisz, że stałeś się kimś ważnym, to przestałeś się rozwijać. To nasze motto i żyjemy zgodnie z nim aby ciągle ulepszać to co robimy. Intensywna komunikacja oraz specjalistyczne szkolenia wewnątrz firmy są częścią tego kim jesteśmy i tworzą podstawę wydajnego podejmowania decyzji.

Nieustannie analizujemy procesy w biznesie w celu monitorowania zdefiniowanych celów jakościowych. W Hectronic procesy te są pod ciągłą kontrolą
w celu eliminacji słabych punktów.

Nasi dostawcy również odgrywają ważną rolę. Ich jakość jest decydującym czynnikiem dla naszego sukcesu biznesowego.
Kładziemy zatem spory nacisk na długoterminowe i strategiczne partnerstwo.