Filozofia

WIZJA | MISJA | WARTOŚCI

 

Hectronic jest średniej wielkości firmą rodzinną, prowadzoną przez właściciela. Oferujemy innowacyjne, inteligentne oraz
łatwe w obsłudze – zarówno dla operatorów jak i użytkowników – rozwiązania w zakresie usług zarządzania parkingami,
automatycznymi stacjami paliw i zawartością zbiorników paliwowych.

Jesteśmy nowoczesnym i atrakcyjnym pracodawcą. Nasz sukces polega na budowaniu opartych na współpracy relacji z
pracownikami. Motywacja, zaangażowanie i indywidualna odpowiedzialność określają naszą kulturę organizacyjną.

Intensywna kooperacja między różnymi działami w naszej Grupie umożliwia nam synergie i pozwala nam z powodzeniem
realizować nawet bardzo złożone projekty, wymagające zaawansowanych rozwiązań.

Stawiamy czoła dynamicznym zmianom na rynku i jesteśmy kompetentnym i wiarygodnym partnerem.

Aby zidentyfikować trendy rynkowe i potrzeby klientów oraz aktywnie uczestniczyć w ich kształtowaniu, prowadzimy
intensywny dialog z naszymi klientami. Odnosimy sukcesy na naszych rynkach kluczowych i dążymy do uzyskania pozycji
rynkowej, która pozwoli nam kształtować jego rozwój i zwiększać nasz udział w nim.

Inwestujemy w przyszłość cyfryzacji i systematycznie poszerzamy ofertę naszych produktów oraz rozwijamy nowe obszary
działalności i modele biznesowe. Do tego celu jesteśmy w stanie zapewnić niezbędne środki.

Dążymy do tego, aby nasze działania przynosiły jak największe korzyści wszystkim zaangażowanym, przy jednoczesnym
minimalnym zanieczyszczeniu środowiska i z zachowaniem odpowiedzialności społecznej. Dzięki EcoDesign kierujemy się
zasadami zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy i pozostajemy zdrową i stabilną firmą. Nawet jeśli nasze działania nie są nastawione na maksymalizację zysku,
dążymy do takich wyników, które, pozwalają nam realizować nasze cele i finansować stały rozwój.