Pro publico bono

Zaangażowanie społecznie

Zgodnie z wieloletnią tradycją Hectronic wspiera liczne lokalne stowarzyszenia i projekty charytatywne. Wraz z uruchomieniem w 2005 roku filii Hectronic
w Indiach powstała idea, aby pomoc kierować tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Dzięki inicjatywie i osobistemu zaangażowaniu Ernsta Forstera,
założyciela i wieloletniego prezesa firmy Hectronic, powstała niemiecko-szwajcarska fundacja GandhiCare. Fundacja zbudowała i prowadzi na terenie Indii własną szkołę oraz centrum szkolenia zawodowego, które umożliwiają uzyskanie wykształcenia przez wymagające pomocy dzieci. Wsparcie ze strony GandhiCare otrzymało już ponad 90 sierot.
Krótko mówiąc: Hectronic wspiera fundację, dzięki której potrzebujące pomocy hinduskie dzieci mogą zdobyć stosowne wykształcenie,
ułatwiające im samodzielny start w dorosłe życie.

 

Dowiedz się więcej. Fundacja GandhiCare ucieszy się również z Twojego wsparcia!

 

www.GandhiCare.org