O stronie

Hectronic Polska Sp. z.o.o.  Bór 164  42-200 Częstochowa  Phone +48 34 3697373 mail@hectronic.pl

 

Managing Directors: Stefan Forster, Eckhard Fechtig, Frank Gampp

Registered Office of the Company: D-79848 Bonndorf

District Court Freiburg, HRB 621170  VAT ID No.: DE170986709

 

Osobą odpowiedzialną za treść, zgodnie z §18 Abs.2 MStV
Sabine Glunk. Adres do korespondencji powyżej

 

Copyright

Wszystkie używane zdjęcia, grafiki, teksty i inne elementy tej strony są własnością Hectronic GmbH i podlegają ochronie kopiowania. Komercyjne użycie zawartości każdego rodzaju wymaga wcześniejszej zgody Hectronic GmbH.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Zawartość naszej strony internetowej jest starannie sprawdzana. Nie może jednak być przejęta gwarancja za pełność, poprawność i aktualność.

Firma Hectronic GmbH nie jest odpowiedzialna za zawartość stron internetowych, na które znajdują się przekierowania (linki) z naszych stron. Żądania odpowiedzialności spowodowane przez używanie naszej oferty internetowej są zasadniczo wyłączone. Ponadto Hectronic GmbH zastrzega sobie prawo
do robienia zmian i uzupełnień już przedstawionych informacji.

 

Ochrona danych

Ochrona danych osobowych jest niezbitą podstawową zasadą w Hectronic GmbH. Przy Państwa odwiedzinach naszych stron internetowych informacje o dostępie (data, czas, odwiedzone strony) zostaną zapisane w formie logów na naszym serwerze. Dane te będą analizowane przez nas wyłącznie dla własnych celów statystycznych i w anonimowej formie. Jeśli skontaktują się Państwo z nami poprzez pocztę e-mailową wówczas Państwa adres i pozostałe dane osobowe będą wykorzystywane tylko do indywidualnej korespondencji z Państwem. Gwarantujemy Państwu, że Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie przez nas i nie będą przekazywane dalej i odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów będą traktowane poufnie.

 

Google Analytics

Ta strona internetowa używa Google Analytics, usługi analizy stron firmy Google Inc. („Google). Google Analytics używa tak zwanych plików „Cookies“, które zostaną zapisane na Państwa komputerze i które umożliwią analizę korzystania przez Państwo ze stron internetowych. Uzyskane przez Cookie informacje na temat korzystania przez Państwo z tej strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) zostanie przez Google przesłane na serwer w USA i tam zapisane. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu analizy Państwa korzystania ze strony internetowej, w celu zestawiania raportów o aktywności stron internetowych
dla operatorów stron internetowych i w celu wprowadzania dalszych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu.

Również Google będzie ewentualnie przekazywać te informacje osobom trzecim o ile jest to określone przepisami lub o ile osoby trzecie na wniosek Google będą te dane przetwarzać. Google nie będzie w żadnym wypadku łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Mogą Państwo zapobiec instalacji Cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku ewentualnie nie wszystkie funkcje tej strony będą mogły być wykorzystywane w pełnym zakresie. Poprzez korzystanie z tej strony internetowej oświadczają Państwo, że wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Google pozyskanych na Państwa temat danych w sposób i w celu opisanym wcześniej.