O stronie

Hectronic Polska Sp. z.o.o.  Bór 164  42-200 Częstochowa  Phone +48 34 3697373 mail@hectronic.pl

 

Managing Directors: Stefan Forster, Eckhard Fechtig, Frank Gampp

Registered Office of the Company: D-79848 Bonndorf

District Court Freiburg, HRB 621170  VAT ID No.: DE170986709

 

Osobą odpowiedzialną za treść, zgodnie z §18 Abs.2 MStV
Sabine Glunk. Adres do korespondencji powyżej

Prawa autorskie

Wszystkie używane zdjęcia, grafiki, teksty i inne elementy tej strony są własnością Hectronic GmbH lub SKIDATA GmbH i podlegają ochronie praw autorskich. Komercyjne użycie zawartości stron wymaga wcześniejszej zgody Hectronic GmbH lub SKIDATA GmbH.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Zawartość naszej strony internetowej jest starannie sprawdzana. Nie możemy jednak zagwarantować pełności, poprawności i aktualności zawartości.

Firma Hectronic GmbH nie jest odpowiedzialna za zawartość stron internetowych, na które przekierowują odniesienia (linki) z naszych stron. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody powstałe przez używanie naszej oferty internetowej są zasadniczo wyłączone. Ponadto Hectronic GmbH zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełnień już przedstawionych informacji.

 

Ochrona danych

Ochrona danych osobowych jest podstawową zasadą w Hectronic GmbH. Podczas Państwa odwiedzin na naszych stronach internetowych informacje (data, czas, odwiedzone strony) zostaną zapisane w formie logów na naszym serwerze. Dane te będą analizowane przez nas wyłącznie dla własnych celów statystycznych i w anonimowej formie. Jeśli skontaktują się Państwo z nami poprzez pocztę e-mailową wówczas Państwa adres i pozostałe dane osobowe będą wykorzystywane tylko do indywidualnej korespondencji z Państwem. Gwarantujemy Państwu, że Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie przez nas i nie będą przekazywane dalej, będą traktowane jako poufne, w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 

Google Analytics

Ta strona internetowa używa Google Analytics, usługi analizy stron firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tak zwanych plików „Cookies“, które zostaną zapisane na Państwa komputerze i które umożliwią analizę korzystania przez Państwa ze stron internetowych. Uzyskane informacje na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) zostaną przez Google przesłane na serwer w USA i tam zapisane. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu analizy Państwa korzystania ze strony internetowej, w celu zestawiania raportów o aktywności na stronach internetowych dla operatorów stron internetowych i w celu wprowadzania dalszych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu.

Również Google będzie przekazywać te informacje osobom trzecim o ile jest to określone przepisami lub o ile osoby trzecie na wniosek Google będą te dane przetwarzać. Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu Cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej strony będą mogły być wykorzystywane w pełnym zakresie. Poprzez korzystanie z tej strony internetowej oświadczają Państwo, że wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Google pozyskanych na Państwa temat danych w sposób i w celu opisanym wcześniej.