Ochrona danych

Korzystanie z naszej strony jest możliwe bez podania danych osobowych. Inaczej może być uregulowane korzystanie z poszczególnych serwisów naszej strony, dlatego regulacje w takim przypadku wyjaśniono osobno poniżej. Państwa dane osobowe (np. nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu itp.) przetwarzane są przez nas zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych. Dane są wtedy osobowe, jeżeli można je jednoznacznie przypisać osobie fizycznej. Podstawy prawne ochrony danych znajdą Państwo w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych, w nowej ustawie federalnej o ochronie danych (BDSG) i ustawie telemedialnej (TMG). Poniższe regulacje poinformują Państwa o rodzaju, zakresie i celu pobierania, oraz o korzystaniu i przetwarzaniu danych osobowych przez oferenta

 

Hectronic Polska Sp. z o.o.
Bór 164
42-200 Częstochowa
Polska

Tel.: +48 34 3697373
Email.: mail@hectronic.pl
www.hectronic.pl

 

Wskazujemy na to, że internetowy transfer danych wykazuje luki w zakresie bezpieczeństwa, tym samym nie jest możliwa szczelna ochrona przed dostępem osób trzecich.

 

Cookies

Ciasteczka są małymi plikami, które umożliwiają zapisywanie na urządzeniu dostępu użytkownika (PC, smartfon itp.) specyficznych informacji dotyczących urządzenia. Z jednej strony ułatwiają one użytkownikom korzystanie ze stron internetowych i w ten sposób służą użytkownikom (np. zapamiętywanie danych związanych z loginem), z drugiej strony umożliwiają ewidencjonowanie danych statystycznych dotyczących korzystania ze stron internetowych i analizowanie w celu ulepszenia oferty. Użytkownicy mogą wpływać na stosowanie plików Cookies. Większość przeglądarek dysponuje opcją ograniczającą lub kompletnie uniemożliwiającą zapisywanie plików Cookies. Wskazuje się jednak na to, że bez plików Cookies korzystanie, a w szczególności komfort użytkowania jest ograniczony.

 

Zakres member

Dostęp do zakresu member następuje dopiero po uprzedniej rejestracji poprzez naszego administratora. Samodzielne rejestracje nie są możliwe. W przypadku nowego użytkownika należy podać przynajmniej spersonalizowaną nazwę użytkownika (Nick) i adres e-mail.

 

Zakres download

W przypadku pobierania jakiegoś pliku, obojętnie czy w zakresie member czy publicznie, podwyższony zostanie wewnętrzny licznik w celu wskazania całkowitej liczby pobrań. Tu nie są pobierane żadne spersonalizowane dane osobowe.

 

Możliwości kontaktu

Oferujemy Państwu na naszej stronie możliwość nawiązania kontaktu z nami przy pomocy e-mail i/lub formularza kontaktowego. W takim przypadku informacje podane przez użytkownika zostaną zapisane w celu opracowania faktu nawiązania kontaktu. Nie następuje przekazanie informacji dalej osobom trzecim. Nie następuje także porównanie tak pobranych danych z danymi, które być może zostały pobrane poprzez inne komponenty naszej strony.

 

Korzystanie z Google-Analytics z funkcją anonimizacji

korzystamy na naszej stronie Google-Analytics, służbę do analizy strony firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, poniżej „Google”.
Google-Analytics stosuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, zapisywane w pamięci na Państwa komputerze i umożliwiające w ten sposób analizę użytkowania przez Państwa strony internetowej. Informacje wygenerowane poprzez te pliki Cookies, przykładowo czas, miejsce i częstotliwość Państwa odwiedzin na stronie internetowej włącznie z Państwa adresem IP, Google transferuje do USA i tam je przechowuje.

Korzystamy na naszej stronie internetowej z Google-Analytics z funkcją anonimizacji IP.
Państwa adres IP zostanie w takim przypadku skrócony przez Google już na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach umownych objętych umową o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tym samym zanonimizowany.

Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny użytkowania naszej strony przez Państwa, w celu przygotowania dla nas raportów o aktywnościach strony internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu. Google będzie ewentualnie przesyłać osobom trzecim te informacje, o ile jest to wymagane ustawowo, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google według podanych przez siebie informacji w żadnym przypadku nie będzie łączył Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Mogą Państwo zablokować instalację plików Cookies poprzez odpowiednie ustawienie Państwa oprogramowania dla przeglądarek; zwracamy Państwu jednak uwagę na to, że ewentualnie w takim przypadku nie będą Państwo mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Ponadto Google oferuje dla najczęściej używanych przeglądarek opcję deaktywacji, która zapewni Państwu większą kontrolę na tym, jakie dane będę ewidencjonowane i przetwarzane przez Google. Jeżeli aktywują Państwo taką opcję, to do Google Analytics nie będą przesyłane żadne informacje dotyczące wizyt na stronie internetowej. Ale aktywacja nie powoduje, że informacje nie będą transferowane do nas lub do innych wykorzystywanych przez nas serwisów do analizy strony. Dalsze informacje dotyczące udostępnionej przez Google opcji deaktywacji oraz aktywacji tej opcji otrzymają Państwo poprzez poniższy link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Korzystanie z Google -Maps

Korzystamy na naszej stronie z komponentów „Google Maps” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, poniżej „Google”

Przy każdym poszczególnym wywołaniu komponentu „Google Maps” Google używa plików Cookies w celu przetwarzania ustawień użytkownika i jego danych przy wyświetleniu strony, na której komponent „Google Maps” jest zintegrowany. Te pliki Cookies z reguły nie są usuwane przez zamknięcie przeglądarki, lecz wygasają po określonym czasie, o ile wcześniej nie zostaną przez Państwa usunięte manualnie.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na takie przetwarzanie Państwa danych, to istnieje możliwość deaktywacji serwisu ‘Google Maps” i zablokowania tą drogą transferu danych do Google. W tym celu muszą Państwo deaktywować funkcję Java-Script w Państwa przeglądarce. Ale wskazujemy na to, że w takim przypadku nie mogą Państwo korzystać z „Google Maps” lub mogą Państwo korzystać tylko w ograniczonym zakresie.

Korzystanie z „Google Maps” i informacji pozyskanych poprzez „Google Maps” następuje zgodnie z warunkami użytkowania Google

http://www.google.com/intl/en/policies/terms/

oraz dodatkowymi warunkami handlowymi dotyczącymi „Google Maps”

https://www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps.html

 

Korzystanie z części/Share Buttons – klikanie przycisków

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość dzielenia się treściami w sieciach społecznościowych poprzez zewnętrzne linki lub drogą e-mailową. Jeżeli korzystają Państwo z takowych, to zostaną Państwo przekierowani na strony oferentów i odpowiednie informacje użytkownika zostaną przekazane dalej.

Jeżeli podczas korzystania z naszej strony są Państwo zgłoszeni ze swoim kontem w jednej z sieci społecznościowych i chcieliby Państwo podzielić się naszymi treściami, to te informacje powiązane zostaną z Państwa każdorazowym kontem. My jako operator nie mamy wpływu na dane, które przekazywane są poprzez Plug-Ins na odpowiednie serwery. Z reguły przesyłany jest adres IP.

Dalsze Informacje dotyczące obchodzenia się z Państwa danymi znajdą Państwo w deklaracji każdorazowego oferenta dotyczącej ochrony danych:

Facebook: https://en-gb.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Google+: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Tu znajdą Państwo informacje dotyczące specjalnie przycisków:
Facebook: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Xing: https://dev.xing.com/plugins/share_button/privacy_policy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Google+: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

 

Korzystanie z komponentów YouTube z rozszerzonym modusem ochrony danych

Na naszej stronie internetowej korzystamy z komponentów (video) przedsiębiorstwa YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 san Bruno, CA, USA, przedsiębiorstwa Google Inc. , Amphitheatre Parkway, mountains View, CA 94043, USA.
Korzystamy przy tym z opcji udostępnionej przez YouTube – „rozszerzony modus ochrony danych”
Jeżeli wywołają Państwo stronę, która dysponuje wstawionym video, to uruchomione zostanie połączenie z serwerami YouTube i przedstawiona zostanie przy tym treść na stronie internetowej poprzez powiadomienie na Państwa przeglądarce.
Według informacji udzielonych przez YouTube w „rozszerzonym modusie ochrony danych” przekazane zostaną na serwer YouTube tylko dane, a w szczególności informacje, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzali, jak oglądają Państwo video. Jeżeli są Państwo równocześnie zalogowani na YouTube, to te informacje przyporządkowane zostaną do Państwa konta członkowskiego na YouTube. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się przed odwiedzeniem naszej strony internetowej z Państwa konta członkowskiego.
Dalsze informacje dotyczące ochrony danych z YouTube Google udostępnia pod następującym linkiem:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Korzystanie z MailChimp

Zgoda Newsletter
Newsletterem informujemy Państwa w regularnych odstępach o naszych ofertach. Żeby można było odbierać nasz newsletter, potrzebują Państwo ważny adres e-mailowy. Sprawdzimy wpisany przez Państwa adres e-mail, czy są Państwo faktycznie właścicielem podanego adresu e-mail, wzg. czy jego właściciel autoryzował odbiór newslettera. Z Państwa zgłoszeniem do naszego newslettera zapiszemy w pamięci Państwa adres IP i datę oraz godzinę Państwa zgłoszenia. Służy to jako zabezpieczenie z naszej strony w przypadku, gdyby osoba trzecia nadużyła Państwa adresu E-mail i bez Państwa wiedzy zaabonowała nasz newsletter.
Nie następuje w ten sposób porównanie pobranych danych z danymi, które ewentualnie pobrane zostały przez inne komponenty naszej strony.

Newsletter przy pomocy MailChimp
Do przesyłania naszych newsletterów stosujemy komponenty MailChimp. W przypadku MailChimp chodzi o usługę firmy The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Steet, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA.
Państwa dane zgromadzone przy zgłaszaniu do newslettera (adres e-mail, ew. nazwisko, adres IP, data oraz godzina Państwa zgłoszenia) przesyłane są na serwer firmy The Rocket Science Group do USA i tam są zapisywane z uwzględnieniem „EU-US Privacy Shield”
Dalsze informacje dotyczące ochrony danych przy pomocy MailChimp znajdą Państwo na:

http://mailchimp.com/legal/privacy/

Dalsze informacje dotyczące „EU-US Privacy Shield’ znajdą Państwo na:

Pełnomocnik federalny do ochrony danych i wolności informacji

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm

Abonament tego newslettera i tym samym wyrażenie zgody na gromadzenie Państwa danych mogą Państwo wypowiedzieć w każdym czasie na przyszłość, wzg. odwołać. Szczegóły dotyczącego tego znajdą Państwo w mailu potwierdzającym oraz w każdym poszczególnym newsletterze.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1a) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (EU-DSGVO) służy naszemu przedsiębiorstwu jako podstawa prawna dla procesów przetwarzania danych, w przypadku których pozyskujemy zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu.
Jeżeli konieczne jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy, jak to jest przykładowo w przypadku procesów przetwarzania, które potrzebne są celem dostawy towarów lub wykonania innego świadczenia lub świadczenia wzajemnego, to przetwarzanie następuje zgodnie z art. 6 ust. 1b) EU-DSGVO. To samo dotyczy takich procesów przetwarzania, które wymagane są w celu wykonania działań przedumownych, przykładowo w przypadkach zapytań odnośnie naszych produktów lub usług.
Jeżeli nasze przedsiębiorstwo podlega zobowiązaniu prawnemu, z powodu którego wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, jak na przykład w celu wykonania obowiązków podatkowych, to przetwarzanie następuje zgodnie z art. 6 ust. 1c) EU-DSGVO. Jeżeli przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony uprawnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej, a interesy, prawa i wolności podstawowe osoby zainteresowanej nie są nadrzędne w stosunku do tych pierwszych, to jako podstawa prawna przetwarzania służy art. 6 ust. 1f) EU-DSGVO.

 

Udzielenie informacji/odwołanie/usunięcie

Mogą się Państwo zwrócić do nas bezpłatnie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w przypadku pytań dotyczących pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych i ich korygowania, blokowania, usuwania lub w przypadku odwołania udzielonej zgody. Wskazujemy na to, że przysługuje Państwo prawo do skorygowania nieprawidłowych danych lub usunięcia danych osobowych, jeżeli temu roszczeniu nie stoi na przeszkodzie ustawowy obowiązek przechowywania danych. Państwa dane gromadzone są tylko przez okres, który jest konieczny do osiągnięcia celu, w jakim zostały zapisane w pamieci, lub jeżeli ustawodawca przewidział to w ustawach lub przepisach, którym podlega odpowiedzialny za przetwarzanie. Jeżeli cel zapisania danych wygasa lub okres przechowywania danych określony przez ustawodawcę upływa, to dane osobowe zgodnie z przepisami ustawowymi zostaną zablokowane lub usunięte.
Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę na istniejące prawo do złożenia zażalenia u krajowego pełnomocnika do ochrony danych Badenii-Wirtembergii.

 

Źródła

Wzór oświadczenia o ochronie danych Kancelarii Adwokackiej Weiß & Partner
To oświadczenie o ochronie danych zostało częściowo ponownie wykorzystane przez generator oświadczenia o ochronie danych ze strony ochrona danych cyfrowo w kooperacji z RC GmbH, używane notebooks i sporządzone przez adwokatów Filesharing z WBS-LAW.