Automatyczne stacje paliw

PetroLine

Monitorowanie stacji paliw przez WWW

Możesz naprawdę zaoszczędzić czas i pieniądze z pomocą usługi PetroLine.
Usługa ta świadczona przez Hectronic umożliwia niezwykle szybką i sprawną kontrolę zainstalowanych urządzeń. Statusy poszczególnych tankomatów i całego systemu oraz wszelkie informacje o koniecznych interwencjach serwisu są niezwłocznie wizualizowane w oprogramowaniu i  przekazywane do odpowiednich osób obsługujących stacje paliw.
Wystarczy zwykła przeglądarka internetowa i wiesz wszystko o swojej stacji.

Rozbudowana funkcjonalność, przyjemna obsługa

Komunikaty na temat stanu urządzeń na stacji są wysyłane za pośrednictwem internetu bezpośrednio do serwera PetroLine przez połączenie LAN (DSL) lub UMTS. Wszystkie istotne dane są następnie wizualizowane i analizowane za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej obsługiwanej przez uprawnioną osobę z dowolnej lokalizacji. Obsługa jest szybka i intuicyjna. Interfejs obsługi zawiera przegląd stanów urządzeń na stacji,
a stosowny komunikat powiadomi użytkownika o wszystkich stanach wymagających interwencji. Dla ułatwienia wszystkie monitorowane urządzenia pokazane są na mapie w postaci kolorowych punktów. Zmiana koloru sygnalizuje zmianę statusu urządzenia.

Najwyższe standardy bezpieczeństwa

Komunikacja pomiędzy monitorowanymi urządzeniami a aplikacją odbywa się za pośrednictwem szyfrowanego połączenia. Dostęp do serwisu PetroLine i powiązanych danych jest kontrolowany za pomocą loginu i hasła, które definiują zakres uprawnień.

Aplikacja Smartphone PetroLine

Usługa PetroLine jest dostępna również przez aplikację mobilną. Dla urządzeń z Androidem lub iOS można
ją bezpłatnie pobrać odpowiednio w sklepie Play lub w App Store. Dzięki aplikacji otrzymamy bezpośrednio
na smartfona informacje o statusie urządzeń lub komunikat o błędzie, co umożliwi podjęcie natychmiastowych działań.