Sondy i czujniki

Sonda HLS 6010 Wireless

HLS 6010 z radiową transmisją danych

Bezprzewodowa transmisja danych stosowana jest na obiektach, gdzie doprowadzenie przewodów jest utrudnione lub ekonomicznie nieopłacalne. Zastosowanie sond
z radiową transmisją danych eliminuje konieczność rozbierania nawierzchni
i wykonywania wykopów pod przepusty kablowe. Moduł transmisji bezprzewodowej jest zlokalizowany w głowicy sondy. W zależności od miejsca instalacji antena nadawcza jest mocowana w głowicy lub w miejscu, które zapewni maksymalny zasięg sygnału,
np. w pokrywie studzienki zbiornikowej.

OptiLevel Wave

OptiLevel Wave to odbiornik, który przyjmuje sygnały z wszystkich sond zamontowanych na stacji a następnie przesyła je do urządzeń wizualizujących dane np. kontrolera Mineo, oprogramowania Optavias, systemu kasowego lub do automatu do tankowania.
Sondy bezprzewodowe mogą stanowić uzupełnienie wcześniej zamontowanych tradycyjnych sond z przewodem. Oba rozwiązania mogą pracować równolegle.

OptiLevel Repeater

Jeśli odległość pomiędzy sondami a odbiornikiem powoduje, że sygnały docierające do odbiornika są słabej jakości, zastosowanie repeatera który pełni funkcję wzmacniacza pozwala wyeliminować ten problem i znacząco zwiększyć zasięg.

Sondy z modułem transmisji radiowej przesyłają bezprzewodowo dane o zawartości zbiorników do odbiornika OptiLevel Wave. Zasięg transmisji w terenie niezabudowanym wynosi do 500m. Odbiornik odbiera te dane
i przekazuje w sposób ciągły do układu nadrzędnego, wizualizującego w sposób graficzny lub tabelaryczny zmierzone przez sondy dane. W przypadku gdy sygnał docierający z sond do odbiornika jest za słaby należy zastosować wzmacniacz sygnału OptiLevel Repeater

Tytuł Rozmiar [Pobierz]
Datenblatt HLS6010 Wireless System 1 MB