Sondy i czujniki

Optavias Head Office

ZARZĄDZANIE I KONTROLA ZBIORNIKÓW DLA WIELU STACJI PALIW.

Oprogramowanie Optavias Head Office zbiera informacje z wielu stacji paliw
i przechowuje je w centralnej bazie danych. W tym celu, w zadanych odstępach czasu, komunikuje się z poszczególnymi stacjami i pobiera z sond pomiarowych zamontowanych w zbiornikach niezbędnie informacje o napełnieniu zbiorników.
Do komunikacji ze stacją można wykorzystać rozmaite sposoby np. modem, router DSL, GPRS.

Oprogramowanie charakteryzuje się przyjaznym dla użytkownika interfejsem graficznym i tabelarycznym.
Baza danych opartych na MSSQL umożliwia przechowywanie, odtwarzanie i wszechstronną analizę danych.
Optavias to idealne centrum do zarządzania stanami paliwa dla sieci stacji paliw.
W standardzie Optavias pozwala monitorować i wizualizować zawartość zbiorników nawet na 100 stacjach
i z każdej przygotować niezbędny dla Ciebie raport.

Tytuł Rozmiar [Pobierz]
Prospekt Optavias Head Office 436 KB